شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهی مزایده عمومی ( فروش وسایل نقلیه )

تاریخ اعلام: ۳ بهمن ۱۳۸۷
شماره آگهی: 30-87

آگهی مزایده عمومی ( فروش وسایل نقلیه )

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دارد به استناد مجوز کمیسیون ماده 2 امور اقتصادی و دارایی ایلام به شماره 7177/120 مورخ 30/10/87 تعداد 4دستگاه از وسائط نقلیه خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند

ردیف

شرح

تعداد

وضعیت

1

نیسان وانت

2

قابل پلاک- دارای سند

2

پاترول دو در

2

قابل پلاک- دارای سند

1-     متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد و بازدید از ساعت 8 صبح الی 30/14 هر روز ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت 15 روز به استثنای روزهای تعطیل به شرکت آبفار واقع در بلوار دانشجو جنب اداره کل استاندارد و تحقیقات – امور پشتیبانی و ماشین آلات مراجعه و اسناد شرکت در مزایده دریافت نمایند .

2-     متقاضیان می بایست فرم شرکت در مزایده را همراه 10% مبلغ پیشنهادی  بصورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد  واریز به حساب سیبا شماره 2175210621008 بانک ملی شعبه مرکزی در وجه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام تکمیل و در پاکت در بسته و لاک و مهر شده  قرار داده و تحویل دبیرخانه شرکت نمایند .

3-     شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

4-     کلیه هزینه های درج آگهی کارشناسی و انتقال سند و عوارض شهرداری به عهده برنده مزایده می باشد .

5-     رعایت قانون منع مداخله کارکنان  در معاملات دولتی  الزامی است.

6-     تاریخ بازگشایی مزایده : روز چهارشنبه مورخ 23/11/87

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اروستایی استان ایلام

تلفن:3-2229001

نمابر: 2229007

E-mail:info@abfar-ilam.ir

www.abfar-ilam.ir

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۲۱ بهمن ۱۳۸۷