شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی

تاریخ اعلام: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
شماره آگهی: 471-95

 

آگهی فراخوان جهت پیش  ارزیابی

به منظورتامین منابع مالی، احداث، بهره‌برداری و انتقال پروژه آبرسانی مجتمع روستایی سیکان شهرستان دره شهر  در استان ایلام

 در قالب قراردادی B.O.T

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام درنظردارد تامین منابع مالی، احداث،بهره‌برداری وانتقال پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی سیکان شهرستان دره شهر و را به روشBOTو در قالب خرید تضمینی آب بر اساس بند “الف” ماده (142) قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با موضوع شرایط واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهرهبرداری، به بخش غیردولتی (مصوب 4/7/1394)، از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آئین نامههای اجرایی مربوطه و با شرایط ذیل، به سرمایهگذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه:

  • برآورد هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح: 151میلیاردریال
  • دوره احداث: 24 ماه
  • دوره بهره‌برداری تجاری: 20 سال
  • خریدار: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام
  • ظرفیت تولید:1/3 میلیون مترمکعب در سال
  • مبلغ ضمانتنامه شرکت در رقابت: 000/000/220/4 ریال

 

ب-  شرایط سرمایه‌گذار:امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهرهبرداری پروژه‌های مشابه

 

  1. سرمایهگذاران واجد شرایط میتوانند حداکثر تا 15 روز از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه، اسناد ارزیابی توان اجرای کار را از شرکت طرح و اجرای کاسون به نشانی تهران- خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه چهارم (مقدس)، پلاک 24، طبقه 4، واحد 4 (تلفن تماس: 88542889) دریافت و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ6/5/1395اسناد مذکور را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به نشانی ایلام- بلوار دانشجو، جنب اداره استاندارد و تحقیقات، آب و فاضلاب روستایی استان ایلام تحویل و رسید دریافت دارند.
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۶ مرداد ۱۳۹۵