شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده گهي مزایده فروش اموال شماره 5603/769/97 تاریخ 2/7/97

تاریخ اعلام: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
شماره آگهی: 536-97

شرکت آب وفاضلاب روستايی استان ایلام در نظر دارد اموال بلا استفاده خود را (شامل لوله پلی اتیلن ، لوله گالوانيزه ، مخزن فلزي هوايي و ... بشرح ليست) در سطح روستاهاي شهرستان دهلران با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرایط تعیین شده از طريق مزايده عمومی به فروش رساند.

متقاضيان مي توانند از تاریخ 1397/07/04 تا تاريخ 1397/07/18با مراجعه به  اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام به آدرس : ایلام – بلوار دانشجو و يا مديريت امور آبفار شهرستان دهلران به آدرس : دهلران خيابان كارگر نسبت به دریافت  معرفی نامه بازديد از اموال اقدام نمايند .

شرکت کننده می بایست اسناد مزایده امضاء شده توسط خود یا قائم مقام قانونی را در پاکت مربوطه قرار داده و حداکثر تا تاریخ 1397/07/18تحویل دبیرخانه ستاد استان يا شهرستان دهلران نماید .

سپرده شرکت در مزایده مبلغ 1/240/000/000ریال و نوع سپرده ضمانت نامه معتبر بانکی بر اساس شرح مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس http:setadiran.irمی باشد .

فرآیند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

هزينه کارشناسی وآگهی روزنامه بر عهده برنده مزايده مي باشد.

تلفن های تماس : ستاد استان :  3-2229001-0843 – داخلی 209

تلفن های تماس : شهرستان دهلران :  08433725153

www.abfar-ilam.ir    سایت آبفار استان ایلام

http://iets.mporg.ir  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

 http://tender.nww.co.ir  سایت معاملات شرکت مهندسی آبفای کشور

http://setadiran.ir     سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت شرکت در مزایده

روابط عمومي شركت آب وفاضلاب روستايي استان ایلام

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۰۳ مهر ۱۳۹۷