شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره 5479/769/98 مورخ 1398/07/16

تاریخ اعلام: ۶ آبان ۱۳۹۸
شماره آگهی: 612-98

شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام در نظر دارد  اقلام مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومی خریداری نمايد .

مناقصه گران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1398.08.04 لغايت 1398.08.09از طرق مندرج در اين آگهي اقدام نمايند .

شرايط :

الف ـ رعايت قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي الزامي مي باشد .

1 ـ   مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 824,000,000 ريال بصورت ضمانت نامه بانکی مي باشد .

2- پرداخت بهاي لوله هاي خريداري شده از محل اسناد خزانه اسلامي با سررسيد 1700.07.19 مي باشد .

3- هزینه كليه آگهی ها و ... به عهده برنده مناقصه می باشد .

 4- مناقصه گران بعد از پايان دريافت و خريد اسناد مناقصه(تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1398.08.19 فرصت دارند اسناد مناقصه شامل پاكت ضمانت نامه را تحويل دبيرخانه شركت به آدرس ایلام - بلوار دانشجو – بن بست حافظيه – جنب اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي - دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام تحويل نمايند . 

4- واجدین شرایط می توانند با مراجعه به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان و یا وب سایت شرکت

 www.abfar-ilam.ir ، پایگاه اطلاعات ملی مناقصات: ir.mporg.iets.www و سایت معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به آدرس:  www.tender.nww.ir و http://setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند .

فرآیند شرکت در مناقصه و بارگذاري مدارك (پيشنهاد قيمت ، ضمانت نامه معتبر بانكي و ساير مدارك) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد .

تلفن های تماس : 3-2229001-0843 – داخلی 209

*************************************************************************

موضوع مناقصه  :

1- خرید 102 متر لوله فولادي 14 اينچ با ضخامت 6.35 ميليمتر بر اساس شرايط و اسناد مناقصه

2- خرید 156 متر لوله گالوانيزه 10 اينچ جوشي دو سر پخ با ضخامت 6 ميليمتر بر اساس شرايط و اسناد مناقصه

3- خرید 612 متر لوله گالوانيزه 8 اينچ جوشي دو سر پخ با ضخامت 5 ميليمتر بر اساس شرايط و اسناد مناقصه

4- خرید 756 متر لوله گالوانيزه 6 اينچ جوشي دو سر پخ با ضخامت 5 ميليمتر بر اساس شرايط و اسناد مناقصه

5- خرید 180 متر لوله گالوانيزه 4 اينچ جوشي دو سر پخ با ضخامت 4.5 ميليمتر بر اساس شرايط و اسناد مناقصه

6- خرید 5982 متر لوله گالوانيزه 3 اينچ جوشي دو سر پخ با ضخامت 4 ميليمتر بر اساس شرايط و اسناد مناقصه

 

 

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۹ آبان ۱۳۹۸